Vrijheid van meningsuiting….. [persoonlijke blog]

hot-air-balloon-844872_960_720Onze dochters proberen we bij te brengen dat je altijd voor je mening mag opkomen. Als je dat doet moet je dat wel met een zekere onderbouwing doen. Voor mij persoonlijk is het recht op vrije meningsuiting heel erg belangrijk en een van de waarden die ik heel hoog heb zitten.

De laatste dagen volg ik de ontwikkelingen over Ebru Umar op de voet en wat me opvalt is de enorme gedrevenheid van deze Turkse columniste. Ik vind het bewonderenswaardig hoe zij met een zeer kritische noot de bijna dictatoriale neigingen van de Turkse leider beschrijft. Dat doet zij met een felheid die zijn weerga niet kent. Je kunt je afvragen of ze dat ook gedaan zou hebben als ze niet ook de Nederlandse nationaliteit zou hebben. Ebru maakt gebruik van een van de mooiste rechten die we in Nederland hebben. En toch schuwt ze de confrontatie niet. Ze ontloopt haar vaderland niet en plukt daar nu de wrange vruchten van. Ik vind het dapper en getuigen van het feit dat ook bij haar de waarde van het recht op vrije meningsuiting hoog in het vaandel staat.

censorship-610101_960_720

Wat ik vind van wat ze zegt? Ik ben van mening dat ze in de kern gelijk heeft met wat ze zegt. Al voor de bewuste column keek ik met argusogen (knap voor een blinde) naar de ontwikkelingen in Turkije en dan vooral de invloed die de hoge baas daar ook in het buitenland meent te hebben. Man, ik vind het al erg genoeg hoe je in je eigen land omgaat met zulke waarden, blijf alleen weg ermee uit andere landen. Ik zou het misschien anders verwoorden in een column, minder fel misschien maar ik heb ook het verstand achter de woorden van de bewuste column te kijken en dan raakt Ebru iets dat volgens mij zo waar is als maar kan.

pencil-667082_960_720Dat zij nu (op moment van het schrijven van dit blog)  nog steeds vastzit in haar eigen land en er niet uit weg mag vind ik een schandaal. Dat bij haar thuis in Amsterdam de ramen worden beklad en er wordt ingebroken vind ik ronduit verwerpelijk. Je mag vinden van Ebru wat je wilt, dat is immers je recht op vrije meningsuiting, maar van andermans bezittingen blijf je af, dat is simpel en ook vastgelegd in wetten!

Onze kinderen brengen we dus bij dat je een mening mag hebben en die ook mag laten horen. Als je altijd maar bedenkt dat de gedachte achter je mening helder moet zijn en uitlegbaar. Ga niet zonder nadenken van alles roepen……

Voor andere, persoonlijke, blogs van Frank, klik hier >>>>

Wonderlijke Goochelshow: Wonder School van Telekids Live op tournee met Goochelaar Wardo Wonder (Nick Nielsen)
Maak kennis met De Ludwigs
Share