Wat is terrorisme en hoe zit het in Nederland?

bag-813915_960_720Overal in de media valt het woord ’terrorisme’. Uiteraard wanneer er een gruwelijke aanslag gepleegd is, maar ook in de context van dreiging, verdenking etc. Een achteloos achtergelaten rugzak op een station is niet langer meer alleen dat. Het is een reden om het station te ontruimen en een anti-terreurteam er op af te sturen…

We zijn de tijd kwijt waarin we niet steeds het ergste moeten denken. Strengere controles op bijvoorbeeld vliegvelden zijn nodig gebleken, Nederlanders met een andere achtergrond worden door sommige mensen met argwaan bekeken. Aanhangers van een bepaald geloof worden soms extra in de gaten gehouden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Sommige maatregelen zijn nodig, anderen niet. Sommige zijn overdreven en op zijn zachtst gezegd discriminerend en de meeste zullen tekort schieten wanneer een individu een actie grondig heeft voorbereid. Beangstigend!

agent-1239352_960_720Gelukkig is onze overheid zich daar zeer van bewust en doet zij alles wat in haar vermogen ligt om Nederland (en andere landen uiteraard) te behoeden voor terroristische acties. Dat zij de dreiging die er ook in ons land is, serieus neemt, blijkt wel uit de regelmatige bijstelling van het dreigingsniveau.

Terroristische dreigingen kunnen zeer verschillend van aard en potentiële omvang zijn. Een analyse van een heleboel factoren maakt dat er een beeld ontstaat van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland. Dit Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) kent 4 niveaus: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek.

Sinds mei 2005 worden er met regelmaat DTN’s bepaald en ook gecommuniceerd. Onze overheid is gelukkig open in dit soort communicatie. Een uitgebreid en zeer lezenswaardig rapport over 10 jaar DTN kun je bijvoorbeeld vinden op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, klik <hier> voor het artikel.

In dat artikel is ook een overzicht opgenomen van de DTN ‘waarden’ vanaf 7 mei 2005.

 • 7 Mei 2005: Substantieel
 • 11 Maart 2007: Beperkt
 • 18 Maart 2008: Substantieel
 • 31 November 2009: Beperkt
 • Maart 2013: Substantieel
 • Maart 2018 – heden: Substantieel

Vanaf maart 2013 is het dreigingsniveau dus substantieel. Dit houdt concreet het volgende in:

 • Er worden nieuwe trends en fenomenen waar dreiging vanuit gaat ontdekt;
 • De kans dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden is reëel;
 • Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen;
 • Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats;
 • Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

banner-949945_960_720

Maar wat is terrorisme eigenlijk? Op de website van de NCTV staat de volgende definitie:
Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

agent-1239350_960_720Tegenwoordig gaat de grootste dreiging uit van netwerken en cellen van personen zonder nationale belangen. Hedendaags terrorisme heeft in overwegende mate een transnationaal karakter. Doel is niet het aanvallen van een nationale staat als zodanig, maar het voeren van een politiek-religieuze cultuurstrijd.

Wat kun je zelf doen bij (vermoeden van) terrorisme?
Op www.crisis.nl staat uitgebreide informatie <klik hier>. In het kort: Wees alert tijdens dagelijkse activiteiten. Let op of er misschien iets ongewoons aan de hand is. Mocht je iets ongewoons of verdachts opmerken, geef dit dan door aan de politie. Zie je in de openbare ruimte onbeheerde tassen staan, of merk je een anderszins verdacht pakketje op, waarschuw dan de dichtstbijzijnde autoriteiten, of bel de politie: 0900 88 44. Je kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Voor informatie over NL-Alert, klik hier >>>>

Karina (556 Posts)

Mijn naam is Karina, ik ben uitgever van onder andere TrotseMoeders.nl en TrotseVaders.nl maar vooral de Trotse Moeder van drie prachtige kinderen: een zoon van 18 jaar en een tweeling (meisje en jongen) van 15 jaar.


Hoe klinkt tijd?
Lannoo's autoboek Noorwegen
Share