Archief trefwoorden: tripleP

Positief opvoeden met Triple P

In april is in Amsterdam de campagne Positief Opvoeden van start gegaan. Via radio en TV, lezingen, cursussen en een website probeert men zo veel mogelijk ouders te bereiken. In 2011 moeten alle professionals die bij jeugdzorg betrokken zijn (van peuterleidster tot verpleegkundige op het consultatiebureau) met het Positief Pedagogisch Programma gaan werken. Gedragsproblemen De naam ‘Triple P’ staat voor positief pedagogisch

»: Lees meer