familiecentrum-voor-veilig-internet-copyright-trotse-moedersOp dinsdag 19 april was de introductie door Google van het Familiecentrum voor Veilig Internet. Als locatie was gekozen voor de oudste basisschool van Nederland: deVoorwegschool in Heemstede. Rogier Klimbie, hoofd beleid bij Google Benelux, leidde de ochtend in door aan te geven dat veiligheid op het internet voor iedereen van belang is, maar dat dit met name voor kinderen geldt en dat Google daar verantwoordelijkheid voor wil dragen.

Aan het woord (regelmatig onderbroken door een niet-te-negeren-zoemer zodat we niet konden vergeten dat we in een school zaten) kwam vervolgens Susan de Grijp, Product Marketing Manager bij Google, die vertelde dat bij een onderzoek onder leerlingen van groep 8 van de Voorwegschool duidelijk naar voren kwam dat pesten en het ongevraagd geconfronteerd worden met ongepaste inhoud bij bijvoorbeeld YouTube ook bij leerlingen van deze mooie school een bekend fenomeen is. Verder waren ook de Nederlandse organisaties die Google hebben geholpen bij het tot stand brengen van deze startpagina over Veilig Internet vertegenwoordigd en gaven zij allemaal vanuit hun eigen expertise hun mening over veilig internetten.

veilig-internet-copyright-trotse-moeders

Remco Pijpers (stichting Mijn Kind Online) praatte kort over de verschuiving in de perceptie van ouders over internet. “Vroeger ging het vooral om de risico’s van internet, tegenwoordig is er in de media ook aandacht voor de positieve kanten. Het blijft echter belangrijk om ook aandacht te blijven geven aan de veiligheid”.

Jessica Ruijssenaars en Laura Mol van Pestweb vertelden dat de “piek” bij het (cyber)pesten rond de leeftijd van 12 jaar ligt. Zij benadrukten vooral dat het moeilijkste (het gesprek met de kinderen open houden) ook het belangrijkste is.

Marjolijn Durinck (Digivaardig & Digibewust) zei dat Nederland gezien wordt als een “High Risk” land, wat de veiligheid voor kinderen op internet betreft, omdat veel kinderen hier relatief jong online zijn. Daar staat tegenover dat Nederland de meeste afgeschermde profielen heeft onder de jeugdigen.

Na de introductie, kwam er een levendige discussie op gang over (digitaal) pesten, wat anders is (vroeger/nu – digitaal/IRL). Ondanks de verschillen werd eigenlijk vooral duidelijk dat pesten iets van alle tijden is en dat er alleen andere vormen bij zijn gekomen. Belangrijk was en is nog steeds om in gesprek te blijven met kinderen over wat ze doen en meemaken op het internet.

Tips hiervoor worden ook op de nieuwe site van Google besproken, door ouders die uitleggen hoe zij hier zelf mee omgaan. Een aanrader om er een aantal te bekijken, dan kom je op ideeën over hoe je het internet-leven van je kind bespreekbaar maakt en houdt, bijvoorbeeld door, zoals Pauline Maas zegt niet alleen te vragen naar hoe het op school was, maar ook naar hoe het op internet was. Mark Berendsen legt zijn kind uit dat hij hèm wel vertrouwt, maar dat dit niet voor iedereen op het internet geldt en ook het filmpje waarin Mascha Driessen uitlegt hoe je een open contact op kunt bouwen is erg helder.

En toen was het tijd om naar buiten te gaan, want op deze “Dag tegen het pesten” hadden de kinderen van groep 8, samen met de rappers Kimo en Paradize een fantastische rap voorbereid:

Na afloop sprak ik nog kort met Rogier Klimbie. Ik vroeg hem naar het belang van deze site, want eigenlijk is er niets nieuws onder de zon: Google SafeSearch (filter die sites met seksueel expliciete inhoud weert uit de zoekresultaten) en de Veiligheidsmodus van YouTube (verbergt video’s met inhoud die bestemd is voor volwassenen) bestaan natuurlijk al. Klimbie: “de kracht van het Google Familiecentrum zit hem er vooral in het samenbrengen van informatie over veiligheid, waardoor het makkelijker terug te vinden en te gebruiken is. Verder bidt het een platform voor partners. dit is belangrijk omdat Google wel verantwoordelijkheid wil nemen voor de online veiligheid, en dit ook doet door tools te bieden voor ouders en door bij misbruik met de politie samen te werken, maar de expertise over hoe om te gaan met de combinatie kinderen & internet, ligt veel meer bij de organisaties die zich daar specifiek mee bezig houden. Google hecht er waarde aan dat iedereen zijn/haar eigen keuze kan maken over wat er al dan niet op internet gebeurt en hoe daarmee omgegaan wordt en kiest niet voor een Safe Modus voor iedereen, maar voor allerlei opties, tips en tools waarmee iedereen, individueel een eigen (veilige) omgeving kan creëren.

Allemaal prachtig. Persoonlijk vind ik dat alle initiatieven die meehelpen om misbruik van en op het internet te voorkomen, toegejuicht mogen worden. En ook dit is een goed initiatief. Wat ik me alleen wel afvraag is wat het daadwerkelijk toevoegt aan wat er al is. De meeste informatie op www.google.nl/veiliginternet is niet nieuw. Natuurlijk, het staat overzichtelijk bij elkaar en de samenwerking met de diverse partners is uniek.

familiecentrum-google-copyright-trotse-vaders

Mijn twijfel zit er in dat mensen die bewust met internet bezig zijn, en hun kinderen ook een bewuste internet-opvoeding (willen) geven, deze informatie al konden vinden. En dat ouders waarvoor dit niet geldt, doordat ze bijvoorbeeld niet kunnen lezen/schrijven en nog nooit een computer hebben aangeraakt of doordat ze minder betrokken zijn bij de (internet)opvoeding van hun kinderen, zullen niets aan deze site hebben. En hun kinderen dus ook niet. En dan moet ik het oneens zijn met de keuze die Google en anderen maken over de standaardinstellingen waarna je zelf kunt kiezen voor een veiligere modus. Waarom niet standaard de privacy instellingen op “alleen voor vrienden” zetten. er is toch niets op tegen om dit handmatig om te zetten, wanneer je als volwassene andere keuzes wilt maken? Ik zou graag reacties met onderbouwing lezen van mensen die er tegen zouden zijn, wanneer een browser in een Safe Modus op zou starten (waarbij die modus dan natuurlijk naar persoonlijke wensen aan te passen is).

Uit onderzoek van de Europese Commissie naar het gebruik van sociale netwerksites blijkt dat meer dan de helft van de 11-12-jarigen niet weet hoe ze zelf hun privacyinstellingen moeten veranderen, bij jongere kinderen ligt dit percentage waarschijnlijk nog veel hoger. En niet ieder kind heeft een ouder die gezellig meekijkt, met hem/haar praat of de expertise heeft om te helpen. En waarom niet kiezen voor een safe modus, gewoon wanneer de browser opgestart wordt, die eenvoudig op een andere manier in te stellen is. Niet ieder gezin heeft de computer op een centrale plaats staan, niet iedere ouder is in staat om op de achtergrond aanwezig te zijn. Pesten, misbruik en geweld valt niet te voorkomen, een mooie informatiesite met tools is een prachtig hulpmiddel, maar het gemakkelijke maken om (jonge) kinderen te beschermen zodat ze -al dan niet via school wanneer de ouders daartoe niet in staat zijn- begeleid kunnen leren omgaan met internet, zou misschien op deze manier te realiseren zijn.

Tot besluit nog één keer een stukje uit de rap: “Internet is leuk, internet is goed, maar pas wel goed op wat je doet, op het internet moet je goed opletten, Google.nl/veiliginternetten”.

Share