Wat is een quantumcomputer?

nasa-en-google-stellen-hun-super-quantumEen quantumcomputer, ook wel supercomputer genoemd, zou in staat moeten zijn om alles te berekenen, en dan nog snel ook. Complexe problemen zouden ermee kunnen worden opgelost en onze kennis over de wereld, het heelal en het leven in het algemeen zou enorm vergroten wat ons leven uiteraard voor altijd zal veranderen.

Maar…. Wat is een quantumcomputer? In onderstaande Engelstalige video wordt het uitgelegd:

Leer je kind(eren) veilig omgaan met vuur
NASA en Google stellen hun super/quantumcomputer voor
Share