Over het onderwerp kinderen en internet is een heleboel te vertellen. Zo ook op de Mediawijsheidmarkt waar een onderzoek gepresenteerd zou worden en diverse initiatieven gelanceerd werden waaronder  -in het kader van de Week van de Mediawijsheid- het interactieve spel MediaMasters2011 (trailer verderop in dit artikel).

een-media-wijs-ervaringsspel-copyright-trotse-vader

Wat mij zorgen baart, is de versnippering van geld en energie doordat alle verschillende stichtingen en organisaties, al dan niet (financieel) gesteund door sponsoren of overheid, op overlappende gebieden bezig zijn met allerlei (goede!) projecten die steeds slechts een gering deel van de doelgroep bereiken. Ik was dan ook aangenaam verrast toen bleek dat er nu gepoogd wordt om al deze organisaties te bundelen. Bij de netwerkorganisatie Mediawijzer.net zijn inmiddels meer dan 450 partners uit (oude en nieuwe) media, onderwijs, bibliotheken en uitgeverijen aangesloten.

De laatste tijd valt me vooral op hoeveel onderzoeken er door diverse instanties gedaan worden en hoeveel initiatieven nog meer verschillende instanties met de regelmaat van de klok realiseren. Dit bedoel ik niet zo negatief als het misschien klinkt: ieder initiatief wat bijdraagt aan het positief maken of houden van internetgebruik, met name bij kinderen, juich ik van harte toe.

Mijn andere zorg die ik in dit kader heb, is dat ik vrees dat al de initiatieven uiteindelijk steeds bij een bepaalde groep ouders/kinderen terecht komen. Ouders die betrokken zijn, ouders die kunnen lezen/schrijven, ouders die tijd en aandacht voor hun kind(eren) hebben, ouders die met een computer overweg kunnen. En kinderen van deze ouders hebben dan automatisch een grotere kans dat ze kunnen delen wat ze op internet meemaken. Een grote groep mensen wordt (keer op keer) bereikt en heeft toegang tot een schat aan informatie en voorzieningen, maar een nog grotere groep zal niet weten wat er op dit gebied speelt.

De campagne 2011 van Mediawijzer.net bevat plannen voor de Week van de Mediawijsheid (21-27 november) die dit jaar gericht is op kinderen van 10-14 jaar en hun opvoeders. Een van die plannen is het interactieve ervaringsspel MediaMasters2011. Dit is een uitdagend en spannend spel wat op school, gedurende een week, iedere dag een uur gespeeld kan worden tijdens de Week van de Mediawijsheid. Iedere school met een digibord kan zich hiervoor aanmelden. Het spel is bedoeld voor leerlingen in groep 7 omdat kinderen vanaf die fase steeds meer zelfstandig met internet bezig zijn, maar nog wel zo jong zijn dat ze wel willen vertellen over wat ze zoal doen op school en op het net.

Ik denk dat dit project fantastisch kan gaan werken. Het spel is zodanig opgezet dat het voor de doelgroep heel leuk en spannend is, er is veel interactie en spelenderwijs wordt er een heleboel kennis over diverse media overgedragen. Kinderen worden echt uitgedaagd om er ook thuis, met ouders/opvoeders over door te praten en zonder dat het er dik boven op ligt, zal deze week echt blijvende impact kunnen krijgen op de manier waarop zowel ouders als kinderen met internet omgaan en -bijna nog belangrijker- er zal een goede basis gelegd kunnen worden om de communicatie over dit onderwerp tussen ouder en kind open te houden.

En -tot slot- ik ben er van overtuigd dat hiermee een veel grotere groep ouders bereikt zal worden dan die ik eerder heb omschreven. Ook ouders die niets van computers weten, onvoldoende Nederlands spreken of lezen kunnen het leuk vinden wanneer hun kind enthousiast thuiskomt uit school om te vertellen wat hij/zij voor spannend project aan het doen is, en ook (of juist) díe ouders zullen door hun eigen kind geholpen kunnen worden, door de opzet van dit spel, om samen meer te leren en zullen dan uiteindelijk hun kind beter kunnen begeleiden.

kinderen-internet-trotse-vaders-mediawijs-spel

Share