De tijd dat een Trotse Vader vrijwel direct na de geboorte van zijn kind(eren) naar zijn werk ging, eventueel op sigaren trakteerde, en verder door moest werken alsof niet heel zijn leven was veranderd, ligt al een hele tijd achter ons. vader met pasgeboren babyGelukkig maar, want de zorg voor kind(eren) is niet meer exclusief voor moeders, zo blijkt wel uit het groot aantal ouders wat de zorgtaken verdeeld. We zijn inmiddels gewend aan papa-dagen en er is zelfs een speciaal blog voor Trotse Vaders 😉

Ook de Rijksoverheid heeft zich niet onbetuigd gelaten. In de loop der jaren is er steeds meer (wettelijke) ruimte gekomen voor vaders. Hieronder in het kort de meest recensie stand van zaken over verlofregelingen waar vaders gebruik van kunnen maken:

Bij geboorte van een kind:
Sinds 1 januari 2015 heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind. De werkgever mag deze 3 dagen niet weigeren.

Ouderschapsverlof:
Screenshot 2015-06-16 at 21.26.05Ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor kinderen tot 8 jaar. Voor ieder kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen ( bij een tweeling heb je dus recht op 2 keer ouderschapsverlof). Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen of stiefkinderen, mits deze bij je wonen.

Sinds 1 januari 2015 mag je zelf bepalen hoe en wanneer je ouderschapsverlof op neemt. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je krijgt geen salaris voor de uren waarin je ouderschapsverlof heeft opgenomen, tenzij hierover andere afspraken met de werkgever zijn gemaakt.

Meer informatie over diverse soorten verlof en over vakantieregelingen vind je hier >>>>

 

Share