Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker met kinderen in huis. Een bal die door een ruit gaat, stiften op de muur of een potje stoeien waarbij die mooie vaas kapot gaat. Als ouders ben je verantwoordelijk voor de schade die kinderen binnen- en buitenshuis veroorzaken. Daarom is een goede woonverzekering met een uitgebreide dekking belangrijk.

Wat is een woonverzekering?
Onder een woonverzekering wordt de combinatie van een opstal- en inboedelverzekering verstaan. Opstal is alles dat vast zit in en aan het huis, het huis zelf en eventuele bijgebouwen of afscheidingen als schuren, garages en schuttingen. Onder de inboedel worden alle makkelijk te verplaatsen of los te halen (kostbare) items in en om het huis verstaan; zoals meubels, elektronica en woonaccessoires.

Wat dekt de woonverzekering?
Je bent met een woonverzekering gedekt voor bijvoorbeeld diefstal en inbraak, maar ook storm- en brandschade. Hoe uitgebreider de dekking van deze verzekeringen, hoe meer er vergoed wordt bij eventuele schade. Er zijn drie typen woonverzekeringen:

  • De uitgebreide verzekering dekt onder meer: brand-, water- en stormschade, maar ook rook-, roet- en olieschade, blikseminslag, diefstal, omgevallen kranen en bomen en gesprongen leidingen bij vorst.
  • De extra uitgebreide woonverzekering dekt onder andere: schade door neerslag, schroei-, zeng- en smeltschade, hak- en breekwerk om een defect aan een waterleiding te constateren en schade aan de inhoud van vriezers en koelkasten bij een stroomuitval van meer dan 6 uur.
  • De allrisk woonverzekering dekt: alle bovengenoemde vormen van schade maar ook schade die wordt veroorzaakt door plotselinge onvoorziene gebeurtenissen; dus oorzaken waar je zelf geen invloed op hebt.

Voorkom onderverzekering
Hoe uitgebreider de dekking, hoe beter je bent verzekerd. Toch betekent dit niet dat automatisch alle schade wordt vergoed. Dit heeft te maken met de waarde van de woning en de inboedel. Bij een opstalverzekering zul je de herbouwwaarde moeten weten. Dit is de waarde van de woning wanneer die bij vernietiging exact op dezelfde manier en op dezelfde plek opnieuw moet worden gebouwd. Is deze waarde te laag ingeschat, dan riskeer je onderverzekering en moet je bij schade een deel van de kosten zelf betalen. Je kunt de herbouwwaardemeter gebruiken om de waarde zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Bij een inboedelverzekering geldt hetzelfde. Ook hier moet je bij het afsluiten van de verzekering de waarde van de inboedel inschatten. Dit doe je met behulp van de inboedelwaardemeter.

Koop- of huurwoning
Woon je in een huurwoning, dan is een opstalverzekering in veel gevallen geregeld door de verhuurder. Dan is een inboedelverzekering voldoende. Wel kan het zo zijn dat je zelf ook wel een extra opstalverzekering moet afsluiten omdat je aanpassingen hebt gedaan in de huurwoning die niet door de inboedelverzekering worden gedekt.

Extra dekking bij kinderen: de aansprakelijkheidsverzekering
Naast de woonverzekering is het handig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zeker wanneer je kinderen hebt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade door ongelukken waar jij volgens de wet aansprakelijk voor bent. Vaak zijn dit ongelukken buitenshuis die niet met opzet zijn gebeurd. Denk aan een voetbal door de ruit van de buren. Kinderen kun je meeverzekeren op een aansprakelijkheidsverzekering. Voor kinderen tot 14 jaar ben jij als ouder volledig verantwoordelijk. Vanaf die leeftijd wordt van een kind meer verantwoordelijkheid verwacht dus wordt niet langer alle schade vergoed.

Wat is niet gedekt?
Materiële schade in de eigen woning die je kind opzettelijk veroorzaakt is niet gedekt. Wel kan een verzekeraar plotselinge, onvoorziene schade vergoeden wanneer je een allrisk-inboedelverzekering hebt. Letselschade die door gezinsleden onderling wordt veroorzaakt, is wel gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering. Verder speelt leeftijd een rol. Maken heel jonge kinderen iets kapot bij een ander in huis? Dan kan de verzekeraar toch besluiten de schade niet uit te keren omdat van volwassenen mag worden verwacht dat ze kleine kinderen extra in de gaten houden.

Share