Schoolbord - foto Shutterstock

Staatssecretaris Dijksma voelt niets voor een verplichte begintoets voor alle leerlingen die naar de basisschool gaan. De vorderingen van de kinderen moeten wel goed gevolgd worden. Hiermee legt zij de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem – die de vernieuwen in het onderwijs heeft onderzocht  voor onze overheid – naast zich neer, maar volgt het standpunt van de Tweede Kamer.

Schoolbord – foto Shutterstock

Eindtoets
De staatsecretaris van onderwijs wil ook de discussie aangaan voor de verplichte eindtoets op basisscholen. Niet dat deze eindtoets gaat verdwijnen, maar onduidelijk is wel of deze verplicht moet worden of niet. Dijksma vindt namelijk dat de kinderen nu wel vaak getoetst worden, terwijl de tests vaak niet correct gebruikt worden. Dijksma wilt het toetsen van kinderen voornamelijk gaan gebruiken om het onderwijs te verbeteren zodat “het onderste van de kan” bij de kinderen er uit gehaald kan worden.

Share