Het wordt mogelijk om elektronisch aangifte te doen van de geboorte van je baby. De aangifte kan straks gewoon via internet met de computer thuis aan de burgerlijke stand worden doorgegeven. Zijn er nog onduidelijkheden bij de ambtenaar na de elektronische aangifte dan meldt hij zich en volgt er zonodig nog een gesprek.

Aangifte
Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken kondigden aan dat ze de digitale aangifte nog deze kabinetsperiode mogelijk willen maken. Het blijft wel mogelijk om persoonlijk aangifte te doen in het gemeentehuis.

Share