In april 2008 is in Amsterdam de campagne Positief Opvoeden van start gegaan. Via radio en TV, lezingen, cursussen en een website probeert men zo veel mogelijk ouders te bereiken. In 2011 moeten alle professionals die bij jeugdzorg betrokken zijn (van peuterleidster tot verpleegkundige op het consultatiebureau) met het Positief Pedagogisch Programma gaan werken.

Gedragsproblemen
De naam ‘Triple P’ staat voor positief pedagogisch programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.

Begeleiding
Triple P reikt ouders verschillende strategieën aan voor de dagelijkse opvoedingspraktijk. De ouders leren hoe zij gewenst gedrag bij hun kind kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen reguleren. Ouders krijgen informatie over deze opvoedingsstrategieën en kunnen, als ze dat willen, ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in hun eigen situatie.

Basisprincipes

De methode is gebaseerd op de vijf basisprincipes van positief opvoeden:

  • kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden;
  • kinderen laten leren door positieve ondersteuning;
  • een aansprekende discipline hanteren;
  • realistische verwachtingen hebben, en
  • goed voor jezelf zorgen.

Spock
Carine Kielstra, lokaal projectleider van het Positief Pedagogisch Programma, verwacht veel van de campagne: “zoals je vroeger de Spock-generatie had, krijg je nu de Postief Opvoeden-generatie”.

Share