Hoera! BOB is 15 jaar! Maar wie is BOB? Is het de jongen in het midden? Of de jongen aan de zijkant? 

shutterstock_224140573
Wie is BOB? Foto: Shutterstock

Het mooie is, iedereen kan BOB zijn. De BOB, om precies te zijn.
Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan “Bob jij of Bob ik?” De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze boodschap bij automobilisten is aangekomen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de weekendnachten).

grafiekpercentagealcoholovertredersinhetverkeerhres

Ben je Bob, zeg het hardop!
Minister Schultz van Haegen: “ De Bob-campagne is zeer effectief. Sinds de introductie van de campagne in 2001 zien we een sterke daling van het aantal overtredingen. Naast handhaving en educatieve maatregelen, blijf ik samen met de partners Bob inzetten om het rijden onder invloed nog verder terug te dringen.

Alcoholgebruik de oorzaak van een op de vijf verkeersdoden.
Ondanks de substantiële daling, is elk verkeersslachtoffer en een teveel. In 2015 vielen er naar schatting tussen de 75-140 verkeersdoden ten gevolge van alcoholgebruik in het verkeer.

Maatregelen
bob15jaarHet ministerie en haar partners blijven zich inzetten voor de bestrijding van alcohol in het verkeer. Naast de Bob-campagne zijn handhaving en educatieve maatregelen door het CBR belangrijke manieren om hieraan bij te dragen.

Drankrijders worden streng aangepakt: dat kan variëren van een geldboete tussen €300,- en € 650,- of een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wie binnen 5 jaar voor een tweede keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol met 1,3 promille of hoger moet zijn rijbewijs inleveren. Daarnaast kunnen overtreders worden verplicht tot het volgen van een cursus. Als uit onderzoek blijkt dat iemand een alcoholverslaving heeft, wordt het rijbewijs ingetrokken.

Share